طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضامندار به انگلیسی ضامندار یعنی چه

ضامندار

latched

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها