طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضایعات پنبه به انگلیسی ضایعات پنبه یعنی چه

ضایعات پنبه

lint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها