طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضایع شدن به انگلیسی ضایع شدن یعنی چه

ضایع شدن

addle
rot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها