طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضباط داده ها به انگلیسی ضباط داده ها یعنی چه

ضباط داده ها

data recorder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها