طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضباط فیلم به انگلیسی ضباط فیلم یعنی چه

ضباط فیلم

film recorder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها