طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضبط اموال به انگلیسی ضبط اموال یعنی چه

ضبط اموال

distrain

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها