طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضبط شدن به انگلیسی ضبط شدن یعنی چه

ضبط شدن

record

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها