طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضبط مال دیگرى به انگلیسی ضبط مال دیگرى یعنی چه

ضبط مال دیگرى

detinue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها