طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضجه و زارى کردن به انگلیسی ضجه و زارى کردن یعنی چه

ضجه و زارى کردن

lament

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها