طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضخیم ساز به انگلیسی ضخیم ساز یعنی چه

ضخیم ساز

thickener

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها