طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضد تانک به انگلیسی ضد تانک یعنی چه

ضد تانک

antitank
bazooka

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها