طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضد میکربى به انگلیسی ضد میکربى یعنی چه

ضد میکربى

antimicrobial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها