طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربانى به انگلیسی ضربانى یعنی چه

ضربانى

pulsant
pulsatile
pulsatory

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها