طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربان به انگلیسی ضربان یعنی چه

ضربان

beat
ictus
pant
pitter patter
pulsation
pulse
throb
ticktack
tictac

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها