طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت خور به انگلیسی ضربت خور یعنی چه

ضربت خور

buffer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها