طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت سریع به انگلیسی ضربت سریع یعنی چه

ضربت سریع

repost
riposte
slap

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها