طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت قاطع به انگلیسی ضربت قاطع یعنی چه

ضربت قاطع

knockout
sockdolager
sockdologer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها