طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت متقابل و تند به انگلیسی ضربت متقابل و تند یعنی چه

ضربت متقابل و تند

repost
riposte

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها