طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت نیزه به انگلیسی ضربت نیزه یعنی چه

ضربت نیزه

lance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها