طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت چوگان از پشت سر به انگلیسی ضربت چوگان از پشت سر یعنی چه

ضربت چوگان از پشت سر

backhand stroke

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها