طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت گیر به انگلیسی ضربت گیر یعنی چه

ضربت گیر

fender

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها