طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت یا تماس خفه کننده به انگلیسی ضربت یا تماس خفه کننده یعنی چه

ضربت یا تماس خفه کننده

stranglehold

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها