طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربدر بصرى به انگلیسی ضربدر بصرى یعنی چه

ضربدر بصرى

chiasma

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها