طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربه انفجارى به انگلیسی ضربه انفجارى یعنی چه

ضربه انفجارى

brisance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها