طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربه اى به انگلیسی ضربه اى یعنی چه

ضربه اى

traumatic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها