معنی و ترجمه کلمه ضربه زدن به کلید به انگلیسی ضربه زدن به کلید یعنی چه

ضربه زدن به کلید

key stroke

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها