طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضرب العجل به انگلیسی ضرب العجل یعنی چه

ضرب العجل

deadline

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها