طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضرب کننده به انگلیسی ضرب کننده یعنی چه

ضرب کننده

multiplier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها