طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضرب به انگلیسی ضرب یعنی چه

ضرب

beat
contusion
ictus
movement
multiplication
stroke

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها