طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضریب بار به انگلیسی ضریب بار یعنی چه

ضریب بار

load factor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها