طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضریب هدایت به انگلیسی ضریب هدایت یعنی چه

ضریب هدایت

conductance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها