طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضریع دندانى به انگلیسی ضریع دندانى یعنی چه

ضریع دندانى

periodontal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها