طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعف اراده به انگلیسی ضعف اراده یعنی چه

ضعف اراده

abuleia
abulia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها