طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعف بنیه و عوارض آن به انگلیسی ضعف بنیه و عوارض آن یعنی چه

ضعف بنیه و عوارض آن

cachexia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها