طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعف دوران کهولت به انگلیسی ضعف دوران کهولت یعنی چه

ضعف دوران کهولت

aducity
caducity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها