طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعف پیرى به انگلیسی ضعف پیرى یعنی چه

ضعف پیرى

aducity
caducity
dotage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها