طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعیف البنیه به انگلیسی ضعیف البنیه یعنی چه

ضعیف البنیه

cachectic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها