طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعیف الحال به انگلیسی ضعیف الحال یعنی چه

ضعیف الحال

wretched

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها