طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعیف النفس به انگلیسی ضعیف النفس یعنی چه

ضعیف النفس

daff
weakhearted

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها