طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعیف و ناتوان به انگلیسی ضعیف و ناتوان یعنی چه

ضعیف و ناتوان

decrepit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها