طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعیف کردن ویروس به علت کشت مکرر در جنین جوجه به انگلیسی ضعیف کردن ویروس به علت کشت مکرر در جنین جوجه یعنی چه

ضعیف کردن ویروس به علت کشت مکرر در جنین جوجه

avianize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها