طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضغطه به انگلیسی ضغطه یعنی چه

ضغطه

contusion
traumatism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها