طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضلع به انگلیسی ضلع یعنی چه

ضلع

side

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها