معنی و ترجمه کلمه ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى و مرگ از هم گسیخته مى گردد به انگلیسی ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى و مرگ از هم گسیخته مى گردد یعنی چه

ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى و مرگ از هم گسیخته مى گردد

eyestrings

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها