طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمائم به انگلیسی ضمائم یعنی چه

ضمائم

complement
enclosure
paraphernalia
purtenance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها