طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضماد انداختن به انگلیسی ضماد انداختن یعنی چه

ضماد انداختن

plaster

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها