طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضماد گذاشتن به انگلیسی ضماد گذاشتن یعنی چه

ضماد گذاشتن

salve

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها