طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمانتنامه به انگلیسی ضمانتنامه یعنی چه

ضمانتنامه

surety bond

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها