طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمانت دار به انگلیسی ضمانت دار یعنی چه

ضمانت دار

bondholder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها