طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمانت کردن به انگلیسی ضمانت کردن یعنی چه

ضمانت کردن

answer
guarantee
insure
sponsor
vouch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها